Michael McGillis

Född 1966 i Detroit, USA. Bor och arbetar i Royal Oak, USA.

"Systema Naturae (Infra Ominia)" / Michael McGillis

Systema Naturae (Below Everything)

Systema Naturae är en serie mikromiljöer som syntetiserar med det naturliga och det onaturliga. De omprövar det naturliga klassificeringssystem som infattades av Carl von Linné på 1800-talet. Dessa ”system uppdateringar” skildrar människans accelererande inverkan i den tid vi nu kallar Antropocen.

Artist Statement

Jag är intresserad av hur vi som individer ansluter till vår miljö, samt hur vi kollektivt har ändrat och format en ny ”reviderad natur”. Denna natur drivs framåt i omedveten fart, trots mänskliga störningar. Det är de osedda prärievargarna som nu bekvämt strövar omkring i amerikanska städer, eller den införda vassen som täpper till diken längs vägar runt om i världen. Så mycket förändring har skett, men en nyare uppfattning om naturen frodas i anslutning till vår inblandning.

Även om var och ett av mina konstverk har en tydlig process, härstammar de alla från min entusiasm för osammanhängande bitar av detaljer som smälts samman för att bilda platser. I mitt arbete vill jag framhäva en känsla av vad som finns där, vad som saknas och vad som kan vara möjligt.

www.michaelmcgillis.com