Melissa Henderson

Född 1977 i Helsing­borg, Sverige. Bor och arbetar i Malmö, Sverige.

76 Melissa Henderson_2

As I Begin to Speak
Say it Out Loud
The Speech

0:44 min (loop), ljudverk // video, 4:07 min // 6x0,35 meter plåt, färg

Säg det högt! är ett monument för det öppna samhället, mångfalden av röster, för ordets och konstens kraft och betydelse för demokratin. 5 st uppförstoringar av pennor reser sig på torget utanför stadsbiblioteket i Örebro. Torget är ett arkitektoniskt mellanrum mellan byggnader och människor och de första formerna av demokrati hade torget som mötesplats. På otaliga torg i världen står monument över makten, kungar och krigsherrar. Istället för att representera makten är Säg det högt! pelare för det gemensamma. Kanske kan man påstå att hur rikt och fritt konst och kulturliv ett land har är en måttstock på hur välmående och civiliserat det är. På senare tid har det i Sverige riktats hot mot personer som uttryckt sig offentligt och då blir vi påminda om hur skör den demokratiska konstruktionen är. Det är genom fortsatt försvar av idealen om det öppna samhället som vi kan värna om demokratin. Det ska inte vara farligt att göra sin röst hörd, att undersöka vår komplexa värld, ifrågasätta etik och ideal, uttrycka det som gör oss lika och olika, så Säg det högt!

I videon The Speech sitter konstnären framför kameran. Hon tittar på betraktaren. Långsamt kommer 3-dimensionella bokstäver ut ur hennes mun. De glider över läpparna och faller ner en efter en, medan saliv rinner nerför hakan. Bokstäverna bildar inga ord. Tillsammans är de nonsens. Bokstäverna framträder slumpvis ur en tillsynes oupphörlig källa i munnen på ett sätt som påminner om Dada poem. Allvaret och ansträngningen antyder en strävan att uttrycka något. ”The Speech” försöker artikulera hur mening skapas inte bara av den som talar utan också av betraktaren genom deras tolkning. Vi formulerar idéer genom att göra, genom att utbyta idéer. De fysiska 3-D bokstäverna, närvaron av det kroppsliga – munnen, saliven och ögonen som stirrar tillbaka förstärker det materiella. Här har språket blivit materia, något fysiskt. Det som är mellan oss är vad Karen Barad kallar intra-aktion – ett kontinuerligt ömsesidigt samspel. Till och med dina tankar är aspekter av materian, som Nietzsche påstod.

Ljudverket Så börjar jag prata består av olika upprepade försök att översätta verkets engelska titel ”As I Begin to Speak” till svenska. Konstnären proklamerar envist att ”så börjar jag prata”, ”nu börjar jag prata”, ”medan jag börjar prata” osv. Betraktaren lyssnar och väntar men inget mer kommer utöver den irriterande upprepningen av denna deklaration om och om igen in absurdum.

Vem får uttala sig? Vem blir lyssnad till?

Artist Statement

Melissa Henderson är en svensk/brittisk konstnär som är baserad i Malmö där hon också arbetar som curator på Galleri CC. Henderson gör skulptur, måleri, video och installationer. Hennes konst är influerad av idéhistoria och för närvarandesärskilt New Materialism. Relationen mellan idéer och materialiteter, gemensam/universell kunskap och det personliga står i fokus i hennes arbete. Hon fascineras av det inbördes förhållandet mellan teori och praktik och av hur fysiska material blir aktörer och därmed kan transformera(s).

www.melissahenderson.co.uk