Josefina Posch

Född i 1971 i Göte­borg, Sverige. Bor och arbetar i Göte­borg, Sverige.

13 Josefina Posch_2

Förnimmelser av Fraser – Reflektioner

Skulptur: Flertalet skulpturer i frigolit, jesmonite, epoxy, och latex mella 240 x 90 x 90 cm och 100 x 50 x 50 cm

Verket som visas på OpenART är en reflektion av det skulpturala rörelseverk som skulptör Josefina Posch och rörelsekonstnär Minna Elif Wendin utvecklade under 2014/15. Wendin och Posch upptäckte intressanta beröringspunkter och sam/motspel i sina praktiker; som deras taktila icke-textbaserad research processer inom sina respektive fält där det fysiska görandet är centralt och där vikten av rummet och den offentliga presentationen – mötet med publiken blev en tydlig arbetsmetod. Rörelsearbetet kretsar kring mobilitet och stabilitet, där simultana och separata rörelsesekvenser skapar en koreografi i stillhet och rotation. Verket glider in i ett utforskande av tiden som riktning, där kontinuitet skapas genom tid som klingar av. Skulpturerna som förnimmelser av kroppen; celler, fibroblaster, yta/texturer/material, tiden-åldrande, leder och rörelser. På en gång både frusna i stillhet och aktiva som medverkande aktörer under presentationerna där de interagerar med rörselsekonstnärerna. Under OpenART kommer under ett tillfälle ett rörelseverk framföras där rörelse, video och skulptur möts.

Projektet genomförs med stöd från Konstnärsnämnden.

www.josefinaposch.com