Helena Mutanen

1965, Sverige

150604_FotoSusanneFlink_webb_MG_3325

Conjoined Roots - (jus soli / jus sanguinis)

vaxad och stoppad textil, järnringar

Conjoined roots är en hängande skulptur i vaxad textil. Jag använde mig av två principer som grundidé för verket. ”Jus soli” och ”jus sanguinis” översätts ”jordens rätt” och ”blodets rätt”. De är principer för bestämmande av medborgarskap. Jus soli utgår från att medborgarskap förvärvas automatiskt när ett barn föds i ett visst land. Jus sanguinis innebär att föräldrarnas medborgarskap avgör vilket som blir barnets. Principerna används i olika världsdelar. De två förgreningarna (benen) symboliserar de begreppen. Benen är en kroppsdel som används för förflyttning, emedan en rot är förankrad. Conjoined hänvisar till att sättas samman så att man förenas till ett. Roots talar om tillhörighet. Formen med de två spetsarna riktade nedåt samt den stora kroppen får ett uttryck som närmar sig något övernaturligt. Formen är därmed biologiskt omöjlig för en så stor rot. Arbetet med roten började i oktober 2014, det har varit ett mycket tidskrävande jobb.

Artist statement

Min utgångspunkt är oftast personliga berättelser, självupplevda händelser i det förflutna eller i nutid. Jag har arbetat mycket med ursprung, tillhörighet och identitet de senaste åren, eftersom det är min egen historia. Jag är intresserad av berättelserna. Idéerna styr vilket medium som används. Jag använder många olika material och materialkombinationer i skulpturer, installationer och objekt. Slutmålet för mig är att skala av och komprimera men bibehålla komplexitet i verkens betydelse och uttryck.

www.helenamutanen.com