Cecilia Jansson

Född 1975 i Lund, Sverige. Bor och arbetar i Örebro, Sverige

41 Cecilia Jansson

Nu

Projicering av film (1 timme), ljud och utsmyckade plåtar från anstalten i en container 6-12 meter beroende på utrymme.

Med Nu vill jag förflytta betraktaren till den långa kulverten under Kumlaanstalten. Den är utsmyckad av konstnärer och intagna, både nyligen och på 70talet. Titeln Nu refererar till otåligheten jag stötte på hos de intagna när vi arbetade med detta utsmyckningsprojekt.

Tiden går väldigt långsamt där. Dom vill att saker ska hända nu, inte i morgon, inte nästa vecka. Nu. En av anledningarna kan vara att de redan väntar på så många saker, att en sak till nästan känns outhärdlig. Installationen visar vardagen i kulverten som knyter samman byggnaderna på anstalten. Du kan titta på några av de vackra konstverken gjorda av de intagna, men om du vill ha action måste du lära dig att vänta.

Artist Statement

Min konst handlar om värdet på människors identiteter. Jag vill utforska vilka förutfattade meningar och fördomar som ligger bakom vårt behov av att gruppera människor. Jag har gjort konst med, för och om några av de gömda, glömda eller ignorerade grupperna i samhället. Jag vill få människor att överväga det faktum att varje grupp består av individer med unika personaliteter. Behovet av att sätta etiketter på människor är värt att undersökas; vad är etiketten till för?

www.ceciliajansson.se