Amanda Karlsson

Född 1989 i Karlskoga, Sverige. Bor och arbetar i Göte­borg, Sverige.

26

Brothers in Arms

Installation bestående av oljemåleri och skulptur. Målningar: 180x122 cm; Skulptur: 90x60x80 cm.

Brothers in arms eller vapenbröder är ett uttryck som uppkommit bland soldater stridandes på samma sida under ett krig. Ett uttryck som oftast uttrycker solidaritet, kamratskap och en känsla av broderskap, trots bristen av blodsband. Jag har valt att ta detta uttryck bokstavligt. Motiven på målningarna är porträtt av tre bröder i min absoluta närhet. Två av dessa är tvillingar, den tredje är den äldsta. Dessa bröder delar en uppväxt, ett hav av minnen. Att växa upp med syskon innebär ofta att man upplever samma saker men att man fortfarande är individuell i perceptionen av samma händelse.

En bortvänd blick kan betyda rädsla men kan även betyda vördnad, en ryggtavla kan betyda frånvaro men även beskydd. Ett gömt vapen kan betyda trygghet men även ett hot. Brothers in arms handlar om minnen, barndom och våra förhållningssätt till dessa. I denna installation är det upp till dig som tittar att ta platsen som det fjärde syskonet. Hur relaterar du till dina minnen?

Artist Statement

Jag är född och uppvuxen i Värmland. Omgiven av mörka, djupa och nästintill sagolika skogar. Människor som blir formade av naturen kan också bli separerade från naturens vilda krafter och anpassa sig till omvärldens krav. Jag brukar förakta denna anpassning till omvärlden och har alltid sökt efter något större. Nu är det denna separation jag konstant söker i mina verk.

I mina teckningar, målningar och installationer försöker jag skapa en bild av en psykologiska scener som utforskar människans alienation och känslan av melankoli. Jag arbetar i en form av hyperrealism där detaljer är nästan kusligt exakta men på ett märkligt sätt även världsfrämmande. Jag vill fånga ögonblick från minnen, ofta från ett barns perspektiv, vilket kan ge känslomässiga upplevelser för de som tittar.

Min konst är inte färdig och inte heller personlig. Konstverket blir färdigt i mötet med de som tittar.

Web page: www.amandakarlsson.com