DIS/ORDER

Karin Andersson, född 1984 i Lund, Sverige. Bor och arbetar i Malmö Sverige. Johanna Bratel föddes 1985 i Nora Solberga, Sverige. Bor och arbetar i Malmö Sverige.

80 DIS ORDER

DIS/ORIENTATION (2015)

Posters tryckta på plast; 70cm x50cm

Var och hur människor rör sig påverkar bilden de har av sin stad. Vi har ofta helt olika upplevelser av, och alltså mentala kartor över samma stad, beroende på var vi bor, jobbar, vilka intressen vi har.

Installationen DIS/ORIENTATION består av affischer utformade för och uppsatta i Örebros stadsrum. De bär på uppmaningar som vill få Örebroare (och besökare) att upptäcka nya platser, uppleva sin stad på nya sätt och uppmana till reflektion över det offentliga rummet. Affischerna bär på uppmaningar som att gå rakt fram i 20 minuter, att gå till närmaste gräsmatta, lägga sig ner och titta på himlen eller fråga en främling om deras favoritplats i staden och sedan gå dit.

Uppmaningar utmanar vanans makt och ifrågasätter samtidigt rådande konventioner om vilka aktiviteter som är tillåtna i det offentliga rummet på ett lekfullt sätt – affischerna blir som spelkort som leder den nyfikne till oväntade platser.

Artist Statement

Vi skapar våra egna mentala kartor över vår stad. När dessa konkretiseras blir det synligt att vi inte rör oss över hela staden. En del områden upplever vi som skrämmande, vissa är vackra, andra fula.

Samtidigt är möjligheten att fritt röra sig i staden en fråga om makt. Vem som helst kan inte bara driva runt mållöst utan att riskera att misstänkliggöras. Sociala konventioner sätter ramar för vad som anses vara ”normalt” beteende. Ofta innefattar dessa aktiviteter konsumtion. Ekonomiskt svagare grupper ser dock ofta på det offentliga rummet som en plats att bara hänga på, ett beteende som blir suspekt utifrån den rådande normen.

Syftet med DIS/ORIENTATION är att skaka om människors föreställningar om det offentliga rummet och rubba de invanda mönster som de rör sig efter. Vi använder vandrandet som metod för att få människor att reflektera över sin stad och sina omgivningar. Genom enkla uppmaningar i en lekfull presentation vill vi öppna för fler perspektiv på det offentliga rummet.

www.disorder.nu