Exhibiting Painting 2.0.

Denna kollektiva utställning visar konstverk gjorda av en grupp studenter från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och KUVA, Bildkonstakademin i Helsingfors. Utställningen är en fortsättning på projektet ”Exhibtiting Painting”. Denna polyfona utställning är den andra inom projektet som iscensätter teoretiska och praktiska resultat av gemensamma diskussioner, seminarier, ateljésamtal och workshops som är ägt rum i både Stockholm och Helsingfors under hösten 2014. Gruppen har diskuterat och sett på ett antal historiska och samtida tillvägagångssätt inom måleriet. De producerade även en gemensam utställning i Helsingfors tidigare i år. När undersökningen utvecklas ytterligare blir processens ledande frågeställning uttalad i pragmatiska termer: Vad är relationen mellan måleriet och utställningen? Vilka strategier använder sig samtida målare av för att reflektera utställningsrummet?

Deltagare: Dylan Arnold, Johan Berglund, Mirza Cizmic, Juanma Gonzalez, Jacob Holmberg, Alexander Hult, Lasse Juuti, David Klasson, Ville Laaksonen, Minna Miettilä, Anna Taina Nilsen, Susan Whitlow, Bogna Wisniewska, Annina Åsvik.

Ansvariga lärare: Filippa Arrias, Jonatan Habib Engqvist, Harri Monni, Tarja Pitkänen-Walter, Sigrid Sandström.

 

1.Dylan Arnold (1982, CH/FIN)- Choreographic diaries of autopoietic constipation

Installation, bentonit-lera, snöre, pigment, målning på sträckt duk och papper.

Installationen är gränsernas förmak: finns det en väg ut ur den differentiella cirkeln? Genom att sammanföra material och medel som kompletterar varandra, det finns hopp för en positiv bieffekt: att lossa eller lösgöra.

Artist Statement:

Min konstnärliga praktik består av teckning, video, installation och målning. Jag är intresserad av den förkroppsligade erfarenheten av nya systematiska nivåer. Mina ytterligare intressen inkluderar bergen, tåg, indisk klassisk musik och lurviga saker.

 –
-

 

 

2. Susan Whitlow (1989, SWE) - colour and colour turn, moving in layers (2015)

platsspecifikt måleri på kartong, ca.2 x 3 m

Att kunna spegla intryck. Stundens intryck.

Rörelser som skapats ur stundens faktum. Form som färg och färg som form. Färg och färg blir form. Viktigt för förändring.

Rörelser i ändlös tid. Skapar lag. I tron på verklig verklighet. Rörelser i lagens lager.

 whitlow

 

 

3. David Klasson (1989, SWE) - Fotbollsspelare, Dansen, Natten, Porträtt av kvinna, Självporträtt, Martin Heidegger

Fotbollsspelare olja på duk, 39x32cm, Dansen, olja på duk. 39x32cm, Natten, olja på duk, 47x34cm, Porträtt av kvinna, olja på duk. 30x22cm, Självporträtt, olja på duk. 30x22cm, Martin Heidegger, olja på duk, 30x22cm.

Mitt måleri börjar i tecknandet, i form utav en skiss.

Denna används sedan som en förlaga för målningen.

Jag väljer ut motiv som jag tror blir intressanta att översätta från teckning till målning.

Vid denna översättning, från teckningens linjer till målningens färger och former öppnas en stor tolkningsfrihet upp som sätter igång minne och fantasi.

Även grundläggande problem i att positionera två färger i relation till varandra framträder.

Genom regelbundet arbete, men även genom natur och landskapsstudier, vinner jag en större erfarenhet utav denna positionering.

Denna erfarenhet är central för att målningarnas inneboende världar skall kännas levande och kunna utvecklas.

Klasson

 

 

4. Johan Berglund (1991,SWE) - Den skall vålla dig bitter plåga i din buk, men i din mun skall den vara söt såsom honung (2015)

Olja och akryl på duk, triptyk

Jag är serietecknare, målare och skulptör. Jag jobbar med en egen figurvärld, inspirerad av klassisk konst, populärkultur och affischkonst.

I min process jobbar jag ofta med något slags arbetsnamn. I detta fall är det den fras som senare blev titeln. Den var rätt självklart under hela processen:

”Den skall vålla dig bitter plåga i din buk men i din mun skall den vara söt såsom honung.” (upp 10:9)

Giottos bilder är något jag beundrar.  Är det en tarm? Näe… Är det en orm? Jag tänker att Lacoons söner är döda nu. Jag tänker: Afrika, Amazonfloden, Bayeuxtapeten. Jag tycker om historien.

Jag målade en stor figur. En stor röd jätte. En jätte som skulle gå genom bilderna. Men jag var inte nöjd. Så jag vände på honom. Gav honom en stång. (det är okej att skratta.) Mina sagor har inga lyckliga slut. De är statiska. Mina sagor, de är en lång väg utan skärpa.

Jag brukar ofta börja med att göra en bild. I början handlar det bara om att fylla ytan. Att agera mot ett material, en yta. Jag jobbar på ett intuitivt och hetsigt sätt. Färgerna bestäms under tiden. Jag är oplanerad. Det hamnar där det hamnar, det är förutsättningarna. När grundbilden är klar börjar jag rätta till saker. Lägga till saker, stryka över saker. Det blir som att ställa upp all rekvisita på en scen och sen fylla den med de olika karaktärerna. En liten figur i en bok, en doodle, telefonklotter.

Ibland är jag låst. Då vänder jag på allt. Försöker hitta en ny ingång. ”Här ska det vara något.” En markering. Sagorna, världarna, figurerna. Pojkdrömmen och pojkäventyret.  Och det härliga i att han svalde bokrullen trots ängelns varnande ord. ”Det är okej att skratta”.

berglund

 

 

5. Bogna Luiza Wisniewska(1988, PL) - Sampling Clas Ohlson(2015)

Installationen omfattar 3-4 målningar och skulpturer

I detta projekt fokuserar jag på detaljer/bitar som är samlade från föremål köpta på Clas Ohlson. Dessa objekt fungerar som en startpunkt, som en grund att måla bilden på. Föremålen bildar en skulptur, ett objekt av referenser, likt ett collage som sammanfattar relationen mellan bild, innehåll, arbetsprocess och slutprodukt. Objekten valdes med åtanke på den specifika utställningensplatsen, ett köpcentrum.

Jag arbetar utifrån olika tillvägagångssätt med målning och ämnen som berör materialitet, kroppslighet och målning som en idé. Mina målningar består av olika element, objekt och urklipp hämtade från olika platser, texturer och objekt från min omgivning. Jag omvandlar dem till ett abstrakt tillstånd genom att förenkla, länka samman och blanda element för att skapa rymd.

Wisniewska

 

 

6.Ville Väri (Laaksonen) (1978, FIN) - Eye For An Eye For An Eye, 2015

Ville Laaksonen är konstnär och curator som arbetar i Åbo och Helsingfors. Hans samtida esoteriska verk öppnar portar, dörrar och fönster för att kunna visualisera himmel och helvete på jorden – en estetisk blick på livet genom visionen av en ideal skönhet. Genom att omfamna det andliga livet kan olika nyanser av dess betydelse uppenbaras. Laaksonen var stipendiat hos den finska konstnärsförening, har bjudits in att visa sina verk på Artchapel, Åbo och nominerades till curator för Paulo stiftelsen 2012. Han har ställt ut internationellt i både solo- och grupp utställningar.

Väri

 

 

7. Lasse Juuti (1990, FIN) - Nu ska vi grilla (2015)

För mig är konst ett lagspel. Det är typ av en pjäs där du samlas kring en eld med dina vänner. Konst handlar också om passion och engagemang, som sport och till exempel ishockey.

Juuti

 

 

8. Minna Miettilä (1987, FIN) - A Gift

Du har inte bett om det här
Det kanske inte är vad du önskade
Du måste acceptera det
Du ska inte ge mig något svar
Du ska betrakta detta som ett tecken på min kärlek
Det här är till dig

Mina verk är spår och märken och handlingar och kroppslig närvaro. Jag arbetar med vinklar på att skriva, rita och måla, med hjälp av olika medier från färg, duk och papper till upphittat material. Precis som ett spel så är mitt arbete en verksamhet utan ett definierat mål, något som sker mellan det imaginära och det verkliga. Jag anser all aktivitet involverar någon form av rörelse och att utöka takten runt och inuti mig själv.

Miettilä

 

 

9.Dylan Arnold (1982, FIN) - Tranquility- paintings(2014)

målning på sträckt duk och papper.

Installationen är gränsernas förmak: finns det en väg ut ur den differentiella cirkeln? Genom att sammanföra material och medel som kompletterar varandra, det finns hopp för en positiv bieffekt: att lossa eller lösgöra.

Artist Statement
Min konstnärliga praktik består av teckning, video, installation och målning. Jag är intresserad av den förkroppsligade erfarenheten av nya systematiska nivåer. Mina ytterligare intressen inkluderar bergen, tåg, indisk klassisk musik och lurviga saker.

 –
Arnold

 

 

10. Jacob Holmberg (1990, SWE) - Tre väggar till utställningen, 2015, Ett bord till utställningen, 2015

Material : spånskivor, furureglar, skruv och vit väggfärg.

Jag går det fjärde året på kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Under tiden jag har jobbat med min konst har mitt intresse kretsat kring den temporära placeringen av mina verk. Det faktum att mina verk sällan installeras permanent innebär att transport måste ses som en fundamental del av min praktik. I tidigare utställningar som jag har medverkat i har jag med varierande resultat försökt kommunicera den potentiella rörelsen av mina verk, i den här utställningen har jag istället byggt tre väggar och ett bord för att ändra besökarens rörelse genom utställningsrummet. Fokus från den potentiella rörelsen av mitt verk ändras till betraktarens potentiella rörelse.

www.jacobholmberg.se

Holmberg

 

 

11. Juanma González (1977, ES) - Apostlahästar i Stockholm,

21 A4 Ark med teckningar. Bord.
Jag anlände till Stockholm i september 2013 som utbytesstudent i fri konst. Det var första gången jag levt utanför mitt hemland. Jag kände inte staden. Jag kände inte till Svenska seder. Jag pratade inte Svenska och min Engelska var inte bra. Jag var vilsen.

 Jag förstod att jag var tvungen att lära känna staden, för att känna mig mera som hemma och som en del av den. Jag började promenera, och jag gjorde kartor som referens. Jag vandrade i staden med kartorna i min ficka. Pennans tecken blev ögonvittne. Jag träffade människor. Jag lärde mig att hitta till platser när jag behövde något. Jag gjorde Stockholm till min stad. Varje karta är som ett bevis över min praktik. Jag kommer in i ett nytt tempo.

www.juanmagonzalez.com

 –
Gonzales

 

 

12. Alexander Hult (1988, SWE) - Hedvig,Eleonora / Church, Sandsborg / Wall

Oil on canvas
Målningarna är olja på linneduk, jag bygger kilramarna,limmar och grunderar de, för mig börjar processen här. Motiven väljar jag utifrån vart jag befinner mig.
Fokuset ligger på kompositionen, jag försöker att ”renodla” den.
Målningarna jag visar handlar om form,mellanrum och subtila skillnader i färg.

Alexhult.wix.com/painter

hult

 

 

13. Annina Åsvik (1981, FIN) - Untitled 1‐8, Flowers 1‐8

Jag ser drömmande på sommaren och tänker på framtida vägar, vägskäl och dammiga gator. Jag ser framför mig, att söka efter nya bilder, bara att skjuta framåt.

I mina målningar skildrar jag naturen. Det är en konstant kraft av fascination för mig. Utgångspunkten för mitt arbete är färg och associationer. Genom att måla försöker jag att lägga fram innebörden av färger, deras olika nyanser, variationer och vibrationer.

Åsvik

 

 

14. Mia Ash (1985, BIH) - Something may surprise you

I mitt arbete försöker jag att inrätta scenarier. Utan något särskilt resultat lämnar jag det upp till publiken att avgöra vad som händer.
Jag vill tala om för betraktaren, vad jag gör och hur jag gör.
Slutprodukten kan överraska dig, överraskning kan vara bra eller dåligt, men jag bryr mig inte. Det som är viktigt är betraktarens undran.

Jag försöker att lösa problem som ett abstrakt element. Min avsikt är att förlänga den figurativa traditionen genom abstraktion. Det språk som jag använder är baserat på min intuition och instinkt. Dessa drifter är indelade i två delar. En är objektiv och formellt medan den andra är baserad på ett irrationellt och subjektivt sätt som tillhör mig som individ.

Ash

 

 

15. Anna Taina-Nielsen (1986, DK/FIN) - Two Days Window Vision (2015)

Måleri på vägg

I min praktik fokuserar jag på arbete som läggs in i en målning. Genom hela mastersprogrammet på in utbildning på Kungl. Konsthögskolan har jag undersökt frågan om värdet av konstnärligt arbete genom att även se på andra former av arbete, i relation till hur olika former av arbete konstrueras och återgäldas. Jag har expanderat mitt utryck till performativt måleri direkt på väggen. Det är ofta platsspecifikt genom att reglerna för projektet förändras.

Nielssen